Menu Zamknij

Oskoma Golf Club Trzaskowo

REGULAMIN

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji. 
 2. Na terenie obiektu obowiązują reguły gry w golfa R&A oraz zasady etykiety golfa.
 3. Każdy użytkownik ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom i poleceniom właściciela obiektu oraz pracowników Trzaskowo Golf Club. 
 4. Na terenie obiektu prawo udzielania lekcji gry w golfa posiadają wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Trzaskowo Golf Club. 
 5. Właściciel obiektu oraz pracownicy pola golfowego mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz zasady etyki golfowej. 
 6. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu ścieżkach. 
 7. Właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w czasie przebywania na obiekcie, w szczególności szkody na mieniu bądź osobie powstałe z winy lub wskutek niedbalstwa grających i przebywających na obiekcie, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania Regulaminu obiektu. 
 8. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie. 
 9. Osoby przebywają na terenie obiektu na własną odpowiedzialność, a gra na nim równoznaczna jest z akceptacją poniższego regulaminu.
 10. Gracz zobowiązany jest do naprawiania divotów (wyrwanych kawałków darni) na fairwayach, pitchmarków (zagłębień powstałych po lądowaniu piłki) na greenach, a także zagrabiania bunkrów. 
 11. Zabrania się wjeżdżania wózkami golfowymi na obszar tee i green oraz gry na polu piłkami z driving range. 
 12. Prosimy o wrzucanie połamanych kołeczków TEE do specjalnych pojemników znajdujących się na starcie. 
 13. Prosimy o utrzymanie czystości na terenie całego obiektu. 
 14. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 
 15. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.